Varför är sötlupin bra?

Förutom att sötlupinbönan är rik på protein har den även en positiv inverkan på jorden. Den har en upptagningsförmåga att ta kväve från luften och kan då spara på kvävegödslingen. Den har även långa rötter som luckrar upp och binder jorden och som på det viset förhindrar näringsläckaget som annars blir. Det är en stor odlingegenskap och miljöfördel som även andra baljväxter har.

Hur har vi odlar sötlupin? 

Våren 2020 sådde vi sötlupin på gården i Flättinge. Det är odlat utan konstgödsel och besprutning. Vi har testat oss fram för att hitta ett bra tillagningssätt och nya användningsområden. Hela produktionen har skett på gården, från skördad sötlupin till färdig produkt är allt gjort av oss på gården. Det kan man kalla från jord till bord på riktigt!

20220426_114948
20220510_120650
20220817_185717


Har du frågor eller är intresserad av att köpa produkterna går det bra att ringa/sms 079100 5554 eller mejla info@flattingegardscafe.se.