Vi fick ett EU-bidrag för att utveckla vårt företag på landsbygden, detta möjliggjorde ombyggnationen av vårt gamla stall till att bli ett café.